ARŠVGC Tel. (8 381) 797 94 * * * Globos centras +370 601 44 371 * * * Krizių centras (visą parą) +370 602 13 956

  Skelbiamas viešas negyvenamų patalpų, ryšio paslaugų veiklai, nuomos konkursas.
Dėl  Anykščių šeimos ir vaiko gerovės centro darbo organizavimo ekstremalios padėties laikotarpiu

 Informuojame, kad  Anykščių šeimos ir vaiko gerovės centro patalpose, adresu  Liepų 11, Aulelių k., Anykščių rajonas, bei Globos centro padalinyje, adresu Ramybės 15, Anykščiai nebus vykdomi jokie susitikimai, posėdžiai, pasitarimai, Anykščių  šeimos ir vaiko gerovės centro  darbuotojai dirbs pagal galimybę nuotoliniu būdu, išskyrus socialius darbuotojus ir socialinių darbuotojų padėjėjus,  tiesiogiai dirbančius su vaikais. Asmenys savo prašymus ar informaciją galės teikti el. pašto adresais : www.anyksciu.svgc@gmail.com,  anyksciugloba@gmail.com. bei kitais viešai skelbiamais el. pašto adresais bei skambinant telefono numeriais:

8-640-29677 – Centro direktorius Vaidas Niaura

8-613-30409 – pavaduotoja socialiniam darbui  Inga Lackuvienė

8-601-44371 – socialinė darbuotoja atestuota GIMK programą / globos koordinatorė  Daina Rancevienė

8-647-48504 – globos koordinatorė  Diana Putrimaitė

8-602-13956 – krizių centras (visą parą)

 Globotinių (rūpintinių), kurie šiuo metu gyvena  Anykščių šeimos ir vaiko gerovės centro  Vaikų skyriuje, artimieji gali skambinti  ir visą informaciją gauti šeimynos telefonu:  8-678-86752. Informacija apie susitikimų, tarpinstitucinių pasitarimų poreikį ir galimybes bus pateikta Anykščių šeimos ir vaiko gerovės centro interneto svetainėje bei  facebook paskiroje. Taip pat atskirų klausimų derinimas bus organizuojamas raštu pasinaudojant įprastu el. paštu.

 Anykščių rajono  šeimos ir vaiko gerovės centro  administracija


KĄ SVARBU ŽINOTI DĖL KORONAVIRUSO?