Galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisija

Komisijos pirmininkas Diana Putrimaitė ;

Komisijos pirmininko pavaduotojas Rasa Žalkauskienė;

Komisijos sekretorius Daina Rancevienė.