Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro svetainė pakeitė adresą. Dabar jis toks:

www.anyksciusvgc.lt