Specialistė globotinius supažindino su patyčių formomis, vaikų vaidmenimis patyčių situacijoje bei patyčiomis elektroninėje erdvėje