Kūrybos procese visai nesvarbus baigtinis rezultatas