Susirinkom gražiausių pievų gėlių puokštę, prisirinkom ir paskanavom žemuogių.